Verkko-SIB TE-neuvojille ja muille ohjaajille

ARFFMAN VERKKO-SIB

Kenelle koulutus sopii?

 • 17−63-vuotias maahanmuuttaja
 • saa tehdä töitä Suomessa (oleskelulupa).
 • ei ole Suomen kansalainen.
 • on TE-toimistossa työtön työnhakija.
 • haluaa töihin.
 • osaa lukea ja kirjoittaa.
 • kotoutumiskoulutus on loppumassa tai opiskelija tarvitsee tukea työllistymiseen kesken koulutuksen.
 • asiakkaalla tulee olla oma internet, älypuhelin/tabletti tai läppäri. Muussa tapauksessa myös Arffmanin lähimpään toimipisteeseen voidaan järjestää opiskelumahdollisuus.

Miten ohjaan asiakkaan hakemaan?

Koto-SIB-valmis-CMYK (3).

Asiakas täyttää hakemuksen Arffmanin sivulla.

Lisätietoa Verkko-SIBistä Nila Hajizadehilta: nila.hajizadeh@arffman.fi, +358 44755 1119.

Mitä tietoa annan asiakkaalle?

 • Tämä ei ole kurssi. Tämä on 3 vuoden palvelu, joka voi sisältää 70 päivää opiskelua (= aktiivijakso).
 • Aktiivijaksolla opitaan taitoja, joita työpaikalla ja työn hakemisessa tarvitaan.
 • Verkko-SIBiin voi hakea alasta, alueesta ja koulutustasosta riippumatta.
 • Muuttohalukkaille voimme tarjota vaihtoehtoja myös muualta Suomesta.
 • Opiskelija saa tukea työnhaussa ja töissä. Opiskelija saa apua ja neuvoja töihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa 3 vuotta, myös töissä.
 • Koulutuksessa voi oppia työ- ja arkielämän suomen kieltä, mutta fokus on työllistymisessä, tämä ei ole kielikurssi.
 • Jos asiakas on kotoutumisajalla, hän on oikeutettu 9€:n kulukorvaukseen 70 päivän opintojen ajalta.
 • Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuus käyttää Koto-SIB -palveluja 70 päivän jälkeen.
 • Myös osa-aikatöissä olevat voivat hakea koulutukseen.

Mitä tapahtuu hakemisen jälkeen?

 • Kun asiakas on täyttänyt hakemuksen, Nila ottaa yhteyttä SOITTAMALLA (tarkista, että numero on oikein).
 • Annamme puhelimessa perustiedot asiakkaalle ja varmistamme, että hän on hakukelpoinen ja soveltuu koulutukseen.
 • Epiqus lähettää hakeneiden nimet arvontaan TE-toimistoihin. Joitakin arvontoja voidaan tehdä keskitetysti. Lisätietoa arvonnasta saa sirkku.lepisto@epiqus.com
 • Ilmoitamme kaikille hakeneille arvonnan tuloksen.
 • Koulutukseen valitut kontaktoidaan ja heille annetaan aloituspäivä.

Mitä tapahtuu kun koulutus alkaa?

 • Kun koulutus alkaa ja opiskelija on aloittanut, Epiqus lisää opiskelijan Kopoon. Koulutus löytyy numerolla K02089
 • Opiskelijoista toimitetaan vain YKSI TEM621-lomake ja sen täyttää koulutuksen järjestäjä eli Arffman. Mikäli asiassa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä: raisa.haikala@arffman.fi.

Aktiivijakson aikana…

 • Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan poissaoloista koulutuksen järjestäjälle
 • Opiskelija voi suorittaa lupakortteja, jotka koulutuksen järjestäjä maksaa. Koulutuksen järjestäjä ei korvaa mahdollisia matkakustannuksia lupakoulutukseen.

Mitä tapahtuu 70 päivän jälkeen?

 • Työllistyneet voivat jatkaa suomen kielen opiskelua Arffmanilla. Lisätietoa ilkka.posio@arffman.fi
 • Jos opiskelija ei ole työllistynyt 70 päivän koulutusjakson aikana, hän jatkaa työnhakua. Hänet saa ohjata myös muihin toimenpiteisiin, mutta hänellä on oikeus jatkaa Koto-SIB -palvelussa.
 • Arffman seuraa asiakkaita ja heidän työllistymistään noin kolmen kuukauden välein ottamalla yhteyttä asiakkaisiin puhelimitse. Pidämme asiakkaat myös ajan tasalla avoimista työpaikoista.
 • SIBiin rakennetun tulosperusteisen kustannusrakenteen takia koulutuksen järjestäjän intressi on saada mahdollisimman moni koulutukseen osallistuneista palkkatöihin. Joudumme kuitenkin tekemään tapauskohtaista arviointia siitä, millaisella panoksella keskitymme kuhunkin asiakkaaseen.

 

Otathan yhteyttä aina, jos tulee kysymyksiä. Autamme mielellämme!