Verkko-SIB TE-neuvojille ja muille ohjaajille

ARFFMAN VERKKO-SIB

Kenelle koulutus sopii?

 • 17−63-vuotias maahanmuuttaja (ALLE 25-vuotiaat ei-kotoutujat eivät sovellu palveluun)
 • saa tehdä töitä Suomessa (oleskelulupa).
 • ei ole Suomen kansalainen.
 • on TE-toimistossa työtön työnhakija.
 • haluaa töihin.
 • osaa lukea ja kirjoittaa.
 • kielitaito A2.1. tai jokin yhteinen kieli ohjaajan kanssa (englanti, venäjä)
 • myös esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa voidaan hakea, mutta asiasta täytyy sopia ennen arvontaa.
 • asiakkaalla tulee olla oma internet, älypuhelin/tabletti tai läppäri. Muussa tapauksessa myös Arffmanin lähimpään toimipisteeseen voidaan järjestää opiskelumahdollisuus.

Miten ohjaan asiakkaan hakemaan?

Tässä on printattava ESITE. 

Asiakas täyttää hakemuksen Epiquksen sivulla TAI Arffmanin sivulla.

Lisätietoa Verkko-SIBistä ja laitevaatimuksista saa Donna Tordoffilta:
donna.tordoff@arffman.fi, +358 44 733 1260

Mitä tietoa annan asiakkaalle?

 • Koulutus kestää 70 päivää. Koulutuksessa opitaan taitoja, joita työpaikalla ja työn hakemisessa tarvitaan.
 • Koulutuksen järjestäjillä on työpaikkakontakteja. Yritykset ovat valmiita palkkaamaan ahkeria ja motivoituneita työntekijöitä. Verkko-SIBiin voi hakea alasta ja koulutustasosta riippumatta.
 • Opiskelijoiden osaamista ja sen hyödynnettävyyttä peilataan jatkuvasti paikallisiin toimintaympäristöihin ja toisaalta valtakunnalliseen työ- ja koulutustarjontaan sekä mahdolliseen muuttohalukkuuteen. Voimme tarjota siis vaihtoehtoja myös muualta Suomesta.
 • Opiskelija saa tukea työnhaussa ja töissä. Opiskelija saa apua ja neuvoja töihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa 3 vuotta, myös töissä.
 • Koulutuksessa voi oppia työ- ja arkielämän suomen kieltä, mutta fokus on työllistymisessä, tämä ei ole kielikurssi.
 • Jos asiakas on kotoutumisajalla, hän on oikeutettu 9€:n kulukorvaukseen 70 päivän opintojen ajalta.
 • Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuus käyttää koto-SIB -palveluja 70 päivän jälkeen. Arffmanilla on säännöllinen jatkoseuranta ja pyrimme siihen, että asiakkaat tietävät, milloin ja millaisissa asioissa he voivat ottaa yhteyttä. Myös me teemme seurantaa säännöllisin väliajoin.
 • Myös osa-aikatöissä olevat voivat hakea koulutukseen.

Mitä tapahtuu hakemisen jälkeen?

 • Kun asiakas on täyttänyt hakemuksen, joko Epiqus tai Arffman (suoraan Arffmanille hakeneet) ottavat yhteyttä SOITTAMALLA (tarkista, että numero on oikein)
 • Annamme puhelimessa perustiedot asiakkaalle ja varmistamme, että hän on hakukelpoinen ja soveltuu koulutukseen.
 • Epiqus lähettää hakeneiden nimet arvontaan TE-toimistoihin. Joitakin arvontoja voidaan tehdä keskitetysti. Lisätietoa arvonnasta saa sirkku.lepisto@epiqus.com
 • Arffman ilmoittaa kaikille koulutukseen hakeneille arvonnan tuloksen. Myös verrokkiryhmään arvotuille ilmoitetaan.
 • Koulutukseen valitut kontaktoidaan ja heille annetaan aloituspäivä.

Mitä tapahtuu kun koulutus alkaa?

 • Kun koulutus alkaa ja opiskelija on aloittanut, Epiqus lisää opiskelijan Kopoon. Koulutus löytyy numerolla K02089
 • Opiskelijoista toimitetaan vain YKSI TEM621-lomake ja sen täyttää koulutuksen järjestäjä eli Arffman. Mikäli asiassa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä: anna-leena.ilmivalta@arffman.fi tai raisa.haikala@arffman.fi.

Koulutuksen aikana…

 • Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan poissaoloista koulutuksen järjestäjälle
 • Opiskelija voi suorittaa lupakortteja, jotka koulutuksen järjestäjä maksaa. Koulutuksen järjestäjä ei korvaa mahdollisia matkakustannuksia lupakoulutukseen.
 • Koulutuksen järjestäjä voi tapauskohtaisesti harkita livekäyntiä opiskelijan kotipaikkakunnalla. Teemme yhteistyötä Arffmanin muiden toimipisteiden kanssa, joten tarvittaessa apua löytyy myös lähimmästä toimipisteestä. Suurin osa ongelmista pystytään ratkaisemaan verkon välityksellä.

Mitä tapahtuu 70 päivän jälkeen?

 • Jos opiskelija ei ole työllistynyt 70 päivän koulutusjakson aikana, hän jatkaa työnhakua. Hänet saa ohjata myös muihin toimenpiteisiin, mutta hänellä on oikeus jatkaa Koto-SIB -palvelussa.
 • Arffman seuraa asiakkaita ja heidän työllistymistään noin kolmen kuukauden välein ottamalla yhteyttä asiakkaisiin puhelimitse. Pidämme asiakkaat myös ajan tasalla avoimista työpaikoista.
 • Asiakkaille tiedotetaan päivystysaika, jolloin he voivat olla yhteydessä koulutuksen järjestäjään.
 • SIBiin rakennetun tulosperusteisen kustannusrakenteen takia koulutuksen järjestäjän intressi on saada mahdollisimman moni koulutukseen osallistuneista palkkatöihin. Joudumme kuitenkin tekemään tapauskohtaista arviointia siitä, millaisella panoksella keskitymme kuhunkin asiakkaaseen.

 

Otathan yhteyttä aina, jos tulee kysymyksiä. Autamme mielellämme!